Skip to content

Anunțuri

INVITAȚIE  – SEMINAR DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE
“Abilități digitale pentru întreprinderi competitive” – POCU/860/3/12/142832

20 IANUARIE, ORA 10:00 – SALA DE CONFERINȚE, HOTEL STEFANI 4*, SIBIU, Județul SIBIU, Calea Turnișorului, Nr. 36

Camera de Comerț și Industrie Alba are onoarea de a vă invita să participați la Seminarul de Informare și conștientizare a proiectului “ Abilități digitale pentru întreprinderi competitive” – POCU/860/3/12/142832. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul este implementat împreună cu FGC Activ Grup SRL și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni în județele din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, iar obiectivul general constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 persoane vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Vor fi abordate subiecte de interes precum:

  • Informații generale despre proiect, obiective, rezultate
  • Oportunitățile, beneficiile și efectele pozitive ale participării la proiect
  • Criteriile de eligibilitate ale participanților
  • Cursurile de formare organizate de Camera de Comerț

Camera de Comerț și Industrie Alba va selecta  118 angajați , care vor beneficia de cursuri gratuite de formare pentru  competențe digitale de bază “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, ca instrument de învățare și cunoaștere”, cursul fiind autorizat ANC si certificatul obținut in urma examenului este recunoscut la nivel național și european.

Întâlnirea are ca scop creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării la programe de formare continuă, implicarea mediului de afaceri și informarea acestora cu privire la oportunitățile și beneficiile obținute ca urmare a implicării în proiect.

Ne-ar face o deosebită onoare dacă ați accepta invitația noastră de a participa la acest eveniment. In speranța că veți fi alături de noi, vă rugăm să confirmați prezența la numerele de telefon: 0755 110 103, 0723 148 538 sau pe adresele de E-mail: anca.orzea@cciaalba.ro, amalia.rahaian@cciaalba.ro, până în data de 18.01.2023.

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA,  împreună cu FGC ACTIV GRUP SRL implementează începând cu data de 21.03.2022  proiectul

“Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”

POCU/860/3/12/142832.

 

Valoarea Proiectului este de 4.818.716,90 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 4.005.683,63 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni (21 martie 2022 – 20 septembrie 2023)  în județele din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 persoane vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor digitale, 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale de baza, 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale avansate și 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor in domeniul IT.

De asemenea, se va acorda sprijin unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

 

Pentru atingerea obiectivelor specifice, proiectul își propune un număr de 4 activități majore, iar rezultatele propuse sunt: 310  persoane selectate în grupul țintă din care 34 persoane vârstnice și 127 femei, 32 întreprinderi sprijinite și 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă.

 

Persoanele interesate se pot adresa la următoarele date de contact:

CCI Alba – Manager proiect: Ana Cosmeanu, tel:0724202798, e-mail:danacosmeanu@cciaalba.ro

FGC ACTIV GRUP SRL- Coordonator partener: Florin Voicu, tel 0746266195, email:office@fgcactiv.ro